A Bíró Lajos Utcai Óvoda a Szelei faluban, családi házas, zöldövezeti környezetben található 1976-ban épült, s tervezőjét dicséri, hogy ennyi év elteltével is korszerűnek számít. Az óvoda barátságos, szép, világos, tágas csoportszobáival, 2010-ben teljesen felújított EU- szabványos fajátékaival, ... 

ivókútjával vonzó a szülők számára és ideális környezetet nyújt a gyermekeknek. Intézményünk udvara az egészséges életmódra nevelés egyik színtere, ahol lehetőségünk nyílik mozgásos tevékenységek elvégzésére, játékra, sport programok szervezésére.

 

 .

 

Óvodánkban 3 csoport működik, melyek homogén összetételűek. A csoportok gyermeklétszáma átlagosan 28 fő. Évek óta a férőhely kihasználtsága maximális. Óvodánk biztonságos, családias és szeretetteljes légkörének megteremtéséről 6 lelkes, jól képzett óvónő, 1 pedagógiai asszisztens 3 dajka, 1 karbantartó gondoskodik. Óvodánk nagycsoportosai rendszeresen meghívást kapnak a város különböző általános iskoláinak rendezvényeire.

 

Az óvoda adottságai és az eddigi tapasztalatok alapján, Mozgásfejlesztő Pedagógiai programot dolgoztunk ki, amely 1999 szeptemberétől került bevezetésre. Tisztában vagyunk a család  nevelésben betöltött elsődleges szerepével, ezért a családokkal harmonikus kapcsolat kialakítására törekszünk, figyelembe véve az egyéni sajátosságokat.

 

Tárgyi felszereltségünk megfelelő. Rendelkezünk a gyerekek differenciált fejlesztéséhez szükséges jó minőségű képességfejlesztő játékokkal. A széleskörű játékos mozgásfejlesztési formák megteremtik annak lehetőségét, hogy minden gyermek sikerélményhez jusson, ami további motivációs bázissal szolgál. Eszközeink természetes anyagokból készülnek, színben és formában gazdagok. Az utóbbi években pályázatokon nyert összegekből sikerült bővítenünk mozgásfejlesztő eszköztárunkat.  2008-ban lehetőségünk nyílt Sipos László Képviselő Úr támogatásával a „Magyar Mozgáskotta” módszer megvásárlására, amelyet azóta is nap mint nap használunk és amit hálásan megköszönünk azképviselő Úrnak.